«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Θ´ – «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς – Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» – Μέρος Β´
«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Θ´ – «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς – Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» – Μέρος Β´

Loading the player… «Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Θ´ – «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς – Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» – Μέρος Β´ (Περίοδος Β´ 2017-2018)

«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ζ´:  «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς – Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος»
«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ζ´: «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς – Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος»

Loading the player… «Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ζ´: – «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς – Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» (Περίοδος Β´ 2017-2018)

«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ε´: «Χριστιανικὴ Οἰκογένεια: Πατέρας καὶ Μητέρα – Ὑπευθυνότητα καὶ Ὡριμότητα»
«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ε´: «Χριστιανικὴ Οἰκογένεια: Πατέρας καὶ Μητέρα – Ὑπευθυνότητα καὶ Ὡριμότητα»

Loading the player… «Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ε´: – «Χριστιανικὴ Οἰκογένεια: Πατέρας καὶ Μητέρα – Ὑπευθυνότητα καὶ Ὡριμότητα» (Περίοδος Β´ 2017-2018)