«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Θ´ – «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς – Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» – Μέρος Β´
«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Θ´ – «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς – Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» – Μέρος Β´

Loading the player… «Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Θ´ – «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς – Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» – Μέρος Β´ (Περίοδος Β´ 2017-2018)

«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ζ´:  «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς – Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος»
«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ζ´: «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς – Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος»

Loading the player… «Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ζ´: – «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς – Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» (Περίοδος Β´ 2017-2018)

«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ε´: «Χριστιανικὴ Οἰκογένεια: Πατέρας καὶ Μητέρα – Ὑπευθυνότητα καὶ Ὡριμότητα»
«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ε´: «Χριστιανικὴ Οἰκογένεια: Πατέρας καὶ Μητέρα – Ὑπευθυνότητα καὶ Ὡριμότητα»

Loading the player… «Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ε´: – «Χριστιανικὴ Οἰκογένεια: Πατέρας καὶ Μητέρα – Ὑπευθυνότητα καὶ Ὡριμότητα» (Περίοδος Β´ 2017-2018)

«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Β´: – «Προβλήματα καὶ ἐμπόδια στὴν ἐπικοινωνία τῶν συζύγων»  (Περίοδος Β´ 2017-2018)
«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Β´: – «Προβλήματα καὶ ἐμπόδια στὴν ἐπικοινωνία τῶν συζύγων» (Περίοδος Β´ 2017-2018)

Loading the player… «Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Β´: – «Προβλήματα καὶ ἐμπόδια στὴν ἐπικοινωνία τῶν συζύγων» (Περίοδος Β´ 2017-2018)

«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Θ’: –  «Πῶς νὰ μιλᾶμε γιὰ νὰ μᾶς ἀκοῦνε τὰ παιδιὰ – Πῶς νὰ ἀκοῦμε γιὰ νὰ μᾶς μιλοῦν τὰ παιδιὰ»
«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Θ’: – «Πῶς νὰ μιλᾶμε γιὰ νὰ μᾶς ἀκοῦνε τὰ παιδιὰ – Πῶς νὰ ἀκοῦμε γιὰ νὰ μᾶς μιλοῦν τὰ παιδιὰ»

Loading the player… «Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Θ’: – «Πῶς νὰ μιλᾶμε γιὰ νὰ μᾶς ἀκοῦνε τὰ παιδιὰ – Πῶς νὰ ἀκοῦμε γιὰ νὰ μᾶς μιλοῦν τὰ παιδιὰ»