«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ζ´:  «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς – Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος»
«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ζ´: «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς – Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος»

Loading the player… «Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ζ´: – «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς – Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» (Περίοδος Β´ 2017-2018)

«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ε´: «Χριστιανικὴ Οἰκογένεια: Πατέρας καὶ Μητέρα – Ὑπευθυνότητα καὶ Ὡριμότητα»
«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ε´: «Χριστιανικὴ Οἰκογένεια: Πατέρας καὶ Μητέρα – Ὑπευθυνότητα καὶ Ὡριμότητα»

Loading the player… «Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Ε´: – «Χριστιανικὴ Οἰκογένεια: Πατέρας καὶ Μητέρα – Ὑπευθυνότητα καὶ Ὡριμότητα» (Περίοδος Β´ 2017-2018)

«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Γ’:  «Πῶς θέτουμε “ὅρια” καὶ ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ “ὁρίων” καὶ τιμωρίας»
«Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Γ’: «Πῶς θέτουμε “ὅρια” καὶ ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ “ὁρίων” καὶ τιμωρίας»

Loading the player… «Συνάξεις Γονέων» – Διάλεξις Γ’: «Πῶς θέτουμε “ὅρια” καὶ ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ “ὁρίων” καὶ τιμωρίας»